Κατά τη διάρκεια του προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα "Υγιεινή διατροφή και Άσκηση" έγιναν οι παρακάτω εργαστηριακές παρασκευές:

Οι καθηγητές του προγράμματος
Καραγιάννης Φ. (ΠΕ8804), Τζανάκου Γ. (ΠΕ11), Ζουλιάτης Κ. (ΠΕ80)