Συνέντευξη των ΦρουτοΕΕΕΕΚπλήξεων στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.