Οι μικροί καλλιτέχνες με πολλή εξάσκηση, οδηγίες και βοήθεια στο χρώμα, εξοικειώνονται με το πνεύμα των ηρώων του 1821 χρωματίζοντας τα προσχέδια.