Με την Αισθητική Αγωγή και τον συνδιασμό φαντασίας-παρατηρητικότητας, μαζί με πληροφορίες για το σχήμα, το χρώμα, το χώρο, τον όγκο και με πειραματισμό διαφόρων τεχνικών και ποικιλία κατασκευών, επιδιώκουμε τα παιδιά να αποκτήσουν πληρέστερη επικοινωνία με το περιβάλλον και ικανότητα έκφρασης με πρωτότυπους τρόπους.
Η διδασκαλία υλοποιείται μέσα από διάφορες τεχνικές όπως:
  • Σχέδιο
  • Ζωγραφική
  • Κολάζ
  • Μάσκες
  • Πλαστική
  • Τύπωμα.