Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

ΟΛΜΕ,   ΕΛΜΕ Ν. ΑΘΗΝΑΣ
ΣΕΕΠΕΑΑ,   ΠΟΣΕΕΠΕΑ,  ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.

Εικονική Επιχείρηση

EDUcatering LOGO-SMALL

3s logo              froutoekplikseis logo 

European School Radio

  

Ακούστε την εκπομπή των μαθητών μας αφιέρωμα στη δεκαετία του 80... εδώ

comenius logo

one-team-logo

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία για οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί: προσωπικό, οικογενειακό, διαπροσωπικών σχέσεων, σε ατομικό επίπεδο.
Λειτουργούν ομάδες Υποστηρικτικής Συμβουλευτικής μαθητών, με σκοπό:
  • Την ενίσχυση στην κοινωνική ένταξή τους
  • Την ενίσχυση δεξιοτήτων επικοινωνίας
  • Την απόκτηση δεξιοτήτων καθημερινής ζωής

Λειτουργούν, επίσης, ομάδες γονέων σε τακτική βάση με σκοπό την επεξεργασία:
  • Προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών
  • Την επεξεργασία των σχέσεων γονέων-παιδιών
  • Την ανάλυση των δυναμικών της οικογένειας (μονογονεϊκές οικογένειες, συστήματα ρόλων, λήψη αποφάσεων κ.λ.π.)
Επίσης, υπάρχει συνεργασία με φορείς της ευρύτερης κοινότητας, δημόσιους και ιδιωτικούς, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στο οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών.